Informatie over coaching

Coaching ondersteunt en activeert je bewustwording. Het helpt je op de juiste manier je zelfsturing in te zetten. Het laat je zien waar je persoonlijk functioneren verstrengeld raakt met de activiteiten die je doet. Bewustwording is een kernwoord in coaching. Meestal is er een concrete aanleiding voor coaching (strubbelingen op het werk, moeite in het gezin, een verstoorde energiebalans). De wijze waarop ik coach is volgens de ontwikkelingsgerichte methode van Rudy Vandamme. Daarbij coach ik op vier sporen: het project (datgene waarop je gecoacht wilt worden), de zelfsturing, de identiteit en het grote geheel waarin je leeft. Zo ontstaat niet alleen een brede bewustwording, maar ook een ontwikkeling die leidt tot een meer betekenisvol en vitaler leven.


Mijn kernwaarden

Als mens en coach heb ik een aantal kernwaarden waardoor ik mij gedreven voel. De één noemt het 'drive', een ander 'spirit', of inspiratie. Voor mij doet de naam er niet toe, het zijn drie belangrijke waarden die in mijn leven en werk verweven zijn.

Betrokken

Ik heb er plezier in om er te zijn voor mensen die de stap hebben gezet naar een coach. Het raakt me dat mensen persoonlijke zaken met me willen delen en het daagt me uit om mee te denken. Soms verbaast het me ook weer hoeveel er-zijn-voor-iemand kan opleveren.

Interactief

Als coach ga ik graag aan de slag met gemotiveerde mensen die op hun beurt met zichzelf aan de slag willen. Deze combinatie levert een interactie en dynamiek op waardoor vrijwel altijd beweging ontstaat.

Relationeel

Ik zie de mens als een persoon in relatie, met zichzelf en de mensen om zich heen. Ik heb ervaren dat coaching aan kracht wint als ook de relatie met God aan de orde komt. Soms impliciet, soms meer uitgesproken. Daarnaast zie ik de relatie tussen lichaam, ziel en geest. Tijdens de gesprekken komen die verschillende dimensies aan de orde en wordt duidelijk hoezeer ze elkaar beïnvloeden.


Coaching, voor wie?

Als coach wil ik er graag zijn voor mensen die:

  • Een betere balans willen tussen hun privéleven en werk
  • Vitaler, levenslustiger in het leven willen staan
  • Willen onderzoeken of hun werk nog bij hen past
  • Het plezier in hun werk willen vergroten
  • Uit een burn-out willen komen
  • Een dreigende burn-out willen voorkomen
  • Zichzelf meer willen ontplooien en ontwikkelen
  • Hun gevoelens willen leren herkennen en uiten
  • Meer ontspannen in vriendschappen en relaties willen staan

Staat jouw vraag er niet tussen? Neem vrijblijvend contact met mij op om te kijken of je vraag om te zetten is in een coachvraag.

Coaching, ook voor uw werknemers

Anita Dekker Coaching is er ook voor bedrijven. Als uit een functioneringsgesprek blijkt dat een werknemer niet optimaal functioneert of een coachingstraject wil om persoonlijk verder te ontwikkelen. Coaching bevordert vitaliteit en kan leiden tot meer werkplezier, efficiëntie en samenwerking.

Anita Dekker in de media

Anita Dekker Coaching is een dag lang gevolgd door het tijdschrift 'Terdege'. Lees hier het artikel 'Coachen is vooruitkijken' terug.


Tarief

Het kennismakings-/intake-gesprek is gratis, vervolggesprekken zijn voor particulieren €70,= exclusief BTW. Tarieven voor zakelijke coaching of coaching in opdracht van een werkgever zijn op aanvraag. Wanneer er sprake is van een uitkering of minimumloon is een aangepast tarief bespreekbaar.