Informatie over coaching

Coaching ondersteunt en activeert je bewustwording. Het helpt je op de juiste manier je zelfsturing in te zetten. Het laat je zien waar je persoonlijk functioneren verstrengeld raakt met de activiteiten die je doet. Bewustwording is een kernwoord in coaching. Meestal is er een concrete aanleiding voor coaching (strubbelingen op het werk, moeite in het gezin, een verstoorde energiebalans). De wijze waarop ik coach is volgens de ontwikkelingsgerichte methode van Rudy Vandamme. Daarbij coach ik op vier sporen: het project (datgene waarop je gecoacht wilt worden), de zelfsturing, de identiteit en het grote geheel waarin je leeft. Zo ontstaat niet alleen een brede bewustwording, maar ook een ontwikkeling die leidt tot een meer betekenisvol en vitaler leven.


Mijn kernwaarden

Als mens en coach heb ik een aantal kernwaarden waardoor ik mij gedreven voel. De één noemt het 'drive', een ander 'spirit', of inspiratie. Voor mij doet de naam er niet toe, het zijn drie belangrijke waarden die in mijn leven en werk verweven zijn.

Betrokken

Ik heb er plezier in om er te zijn voor mensen die de stap hebben gezet naar een coach. Het raakt me dat mensen persoonlijke zaken met me willen delen en het daagt me uit om mee te denken. Soms verbaast het me ook weer hoeveel er-zijn-voor-iemand kan opleveren.

Interactief

Als coach ga ik graag aan de slag met gemotiveerde mensen die op hun beurt met zichzelf aan de slag willen. Deze combinatie levert een interactie en dynamiek op waardoor vrijwel altijd beweging ontstaat.

Relationeel

Ik zie de mens als een persoon in relatie, met zichzelf en de mensen om zich heen. Ik heb ervaren dat coaching aan kracht wint als ook de relatie met God aan de orde komt. Soms impliciet, soms meer uitgesproken. Daarnaast zie ik de relatie tussen lichaam, ziel en geest. Tijdens de gesprekken komen die verschillende dimensies aan de orde en wordt duidelijk hoezeer ze elkaar beïnvloeden.


Coaching, voor wie?

Als coach wil ik er graag zijn voor mensen die:

  • Een betere balans willen tussen hun privéleven en werk
  • Vitaler, levenslustiger in het leven willen staan
  • Willen onderzoeken of hun werk nog bij hen past
  • Het plezier in hun werk willen vergroten
  • Uit een burn-out willen komen
  • Een dreigende burn-out willen voorkomen
  • Zichzelf meer willen ontplooien en ontwikkelen
  • Hun gevoelens willen leren herkennen en uiten
  • Meer ontspannen in vriendschappen en relaties willen staan

Staat jouw vraag er niet tussen? Neem vrijblijvend contact met mij op om te kijken of je vraag om te zetten is in een coachvraag.

Coaching, ook voor uw werknemers

Anita Dekker Coaching is er ook voor bedrijven. Als uit een functioneringsgesprek blijkt dat een werknemer niet optimaal functioneert of een coachingstraject wil om persoonlijk verder te ontwikkelen. Coaching bevordert vitaliteit en kan leiden tot meer werkplezier, efficiëntie en samenwerking.

Coaching in tijden van Corona crisis

Vanaf maart 2020 lijkt de wereld er anders uit te zien. Vrijwel alles staat in het teken van het Covid-19 virus. Werk, school, studie, gezin, kerk, sportvereniging en niet te vergeten onze sociale contacten. Nieuwsberichten buitelen over elkaar heen, waarbij het lang niet altijd duidelijk is wat we wel of niet serieus moeten nemen. Veel mensen ervaren na de aanvankelijke rust vanwege de lockdown nu onrust of stress, op het werk of thuis en we zijn er nog niet. Hoewel we in rustiger vaarwater zijn gekomen, is het leven nog lang niet ‘gewoon’ en wordt het dat eigenlijk weer? Wellicht kunnen een paar ‘Corona Coaching’ gesprekken je helpen om even van een afstand naar je situatie te kijken. Misschien is er sprake van rouw omdat je iemand verloren hebt in de afgelopen periode of zelf ernstig ziek bent geweest. Het kan ook zijn dat de situatie op je werk of thuis dusdanig veranderd is dat je het niet kunt overzien en je vooral moe en lusteloos bent. Ik help je graag om helder te krijgen waar je precies op vastloopt of wat teveel energie kost. Vervolgens help ik je onderzoeken welke stappen je kunt zetten om meer grip te krijgen op je situatie zodat je vitaler en meer ontspannen verder kunt in deze bijzondere tijd.

Corona maatregelen: De praktijkruimte wordt goed schoon gemaakt en na ieder gesprek gedesinfecteerd. Met de medegebruikers zijn afspraken gemaakt wie er wanneer is, zodat er zo min mogelijk mensen in huis zijn en het veilig genoeg is om besmetting te voorkomen.


Tarief

De kosten van een verkennend gesprek zijn €50, vervolggesprekken zijn voor particulieren €80,- (er wordt geen btw berekend). Tarieven voor zakelijke coaching of coaching in opdracht van een werkgever zijn op aanvraag.